Адвокат Тетяна Трайно пояснює, на чому базуються погрози «вчинити виконавчий напис нотаріуса»

Март 16, 2017
Автор: Break-Fast

Останнім часом, у телефонних розмовах з позичальниками, банківські працівники юридичних відділів (як вони себе презентують), за будь яким привідом погрожують «виконавчим написом нотаріусу», якщо позичальники не будуть своєчасно сплачувати за кредитами.

Головна «ідея» погрози зводиться до того, що тепер не треба навіть подавати на боржника до суду, а просто отримавши «напис нотаріуса», продати майно за будь який борг (споживчий кредит, беззаставна\заставна позика, іпотека, кредити у іноземній валюті, тощо). Такі випадки однаково стали повторюватися і по відношенню і до тих, хто пропустив черговий строк сплати , і до тих, хто вже кілька місяців, або навіть років не може повноцінно сплачувати за договорами.

BreakFast звертається за роз’ясненням до адвоката Тетяни Трайно.

Ян Вермеер. "Девушка, читающая письмо у раскрытого окна"

Ян Вермеер. «Девушка, читающая письмо у раскрытого окна»

Що таке «виконавчий напис нотаріуса» та який механізм його реального виконання?

Нотаріусу надано право вчинити «Виконавчий напис», який має таку ж саму юридичну силу, як і рішення суду.

Але, це не така проста процедура, як деякі вважають, на перший погляд.

Чим керується нотаріус?

 1. Закон України «Про нотаріат»
 2. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 N 1172

Яка підстава для вчинення такої дії?

Коли кредитор звертається до відповідного нотаріусу коли є підстава для БЕЗСПІРНОГО стягнення, тобто сума боргу визначенна, узгодженна двома сторонами.

Цей виконавчий напис вчиняється на документах,  що  встановлюють право на вчинення такого правочину.

Статтею 88 Закону України «Про нотаріат» визначено умови вчинення виконавчих написів, згідно якої нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи, які підтверджують право на вчинення такої дії та підтверджують безспірність суми заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями — не більше одного року.

 

Наступний крок кредитора, це подання до органу Державної або приватної виконавчої служби — виконавчі написи нотаріусів  для примусового виконання за такою адресою – 1 варіант за місцем реєстрації (прописки) боржника, або 2 варіант за місцем знаходження нерухомого майна.

Примусове виконання виконавчих написів нотаріусів покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців,  правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Тобто, виконавчі написи нотаріусів можуть виконувати як державні, так і приватні виконавці.

 

Герард Терборх "Известие"

Герард Терборх «Известие»

Чи підтверджує «іпотечний договір», «договір застави» укладений між фінансовою установою та фізичною особою на підставі кредитного договору безспірність заборгованості? Та чи може бути проведено стягнення по такому Договору?

 Нотаріусом під час отримання кредитних коштів згідно кредитного договору, може бути підписаний та завірений нотаріусом іпотечний договір, яким вноситься до реєстру обтяження нерухомого майна предмет іпотеки – тобто будь яке майно передається в іпотеку іпотекодержателю.

Це може бути і придбаваєме майно (квартира, дім, земельна ділянка) або раніше придбане майно (власність кредитора або власність будь-якої фізичної або юридичної особи, який згодився надати своє власне майно в іпотеку кредитору).

Друга форма завірення нотаріусом – є договір позики — на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Тому, першою умовою для вчинення виконавчого напису нотаріусу – обов’язково повинно бути оригінал нотаріально завіренного одного з документів – або оригінал іпотечного договору, або оригінал нотаріально завіренної позики.

Без цього вчинити виконавчий напис — неможливо.

Друга умова регулюються Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 N 1172, переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку, а саме — оригінал кредитного договору, як надання доказу на підтвердження факту укладення такого договору (шляхом передачі грошей або інших речей).

Третя умова – документ, який підтверджує суму боргу та завірений обома сторонами – кредитора (позичальника) та боржника.

 

Тобто законодавець чітко і ясно не визначив перелік документів, який доказую БЕЗСПІРНІСТЬ, алише тільки пунктом 11 цього переліку визначає, що  «Іпотечні договори, що передбачають право звернення стягнення на предмет іпотеки у разі прострочення платежів за основним зобов’язанням до закінчення строку виконання основного зобов’язання».

А діючий п. 3.2 глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012 р. зазначає, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 N 1172.

Тобто, під час подачі документів, банківська (фінансова) установа подає лише 2 документи – оригінал кредитного договору (або позики), оригінал іпотечного договору (позики), останній повинен бути нотаріально посвідченим.

А як перевіряти суму боргу, яку дійсно треба сплачувати за написом нотаріусу?

Якщо сума боргу надана в односторонньому порядку лише із розрахунку фінансової установи (або позикодавця), без узгодження з боржником (позичальником), то це бути спірна сума боргу, і кожен нотаріус повинен переконатися, в її безспірності.

Джоб Беркхейде, «Нотариус в своей конторе»

Тому, вчиняти виконавчий напис за умов неузгодженої суми боргу 2-х сторін, буде недійсним.

Увага, подані нотаріусу 2 оригінали договорів — іпотечні договір укладені між фінансовою установою та фізичною особою на підставі кредитного договору не є доказом безспірності заборгованості.

Дуже багато фінансових установ користуються послугами нотаріусів, але згідно письмового застереження, яке вноситься в іпотечний договір про вчинення виконавчого напису, може бути лише за таких умов:

 1. Узгоджена 2-ма сторонами сума боргу;
 2. Оригінал кредитного договору (позики);
 3. Оригінал іпотечного договору (позики);

Запам’ятайте, задовольнити свої вимоги шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки – неможливо шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса, оскільки ст. 47 Конституції України, встановлено заборону примусового позбавлення житла інакше як на підставі закону, тобто лише за рішенням суду.

 

Чи існує судова практика і яка вона на даний час з даних правовідносин?

 Відповідно до усталеної судової практики, документами, які можуть підтверджувати наявність чи відсутність заборгованості, а також встановлювати розмір зазначеної заборгованості є виключно документи первинної бухгалтерської документації, оформлені у відповідності до вимог статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (постанова ВГСУ від 28.09.2011 р. у справі №10/52д, постанова ВГСУ від 27.10.2011 р. у справі №5015/1965/11, ухвала ВССУ від 15.06.2011 р. у справі №6-4882св11).

Це – докази отримання суми кредиту (позики), докази погашення кредиту (позики) – квитанції, платіжні доручення, заяви на переказ готівки, розписки, заява на видачу готівки, меморіальні ордери та інші документи.

 В цих документах звіряється ідентичність підписів обох сторін – між двома фізичними особами, або підписи уповноважених осіб кредитора чи позикодавця.

Звичайно найкращій засіб – це Акт звірки взаєморозрахунків, з зазначенням суми боргу, підписаний обома сторонами.

 

 Чи до кожного іпотечного договору може бути застосований Виконавчий напис нотаріуса?

Дуже важливо, що написано в іпотечному договорівивчаючи текст іпотечного договору на предмет іпотечного застереження:

 «Застереження або окремий договір Закон «Про іпотеку» встановлює, що сторони іпотечного договору можуть вирішити питання про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору, зокрема:

Массейс Квинтен "Портрет нотариуса"

Массейс Квинтен «Портрет нотариуса»

згідно із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі;

згідно з окремим договором між іпотекодавцем та іпотекодержателем про задоволення вимог останнього (такий договір може бути укладений одночасно з іпотечним договором або в будь-який час після укладення іпотечно

го договору, але до набрання законної сили рішенням суду про звернення стягнення на предмет іпотеки).

Обираючи форму позасудового врегулювання, сторони можуть на власний розсуд але, увага в добровільному порядку за згодою 2-х сторін, обрати інший спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки в позасудовому порядку. До таких способів належать:

 • передача іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання;
 • продаж іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки будь-якій особі.

 Такі дії знов оформлюється належним чином — підписується додаткова угода до кредитного договору про повне погашення кредиту (позики) та відсутність боргових зобов’язань, які дорівнюють -0,00.  На підставі цього, автоматично скасовуються існуючи Договори поруки.

  

Висновок.

 Тому на підставі вищевикладеного, можна зробити висновок, що виконавчий напис нотаріуса може вчинятися виключно за іпотечними договорами чи договорами застави, які є наслідком підписання кредитних договорів між фінансовими установами та фізичними особами.

Сам по собі факт укладення кредитного договору (в іноземній чи національній валюті) без укладення додатково «договору іпотеки чи застави» чи нотаріального посвідчення такого договору, не тягне за собою вчинення виконавчого напису, у разі виникнення заборгованості .

У разі виникнення заборгованості, фінансова установа, для стягнення такої заборгованості звертається виключно в суд.

 Тому, всі погрози в усній телефонній розмові – це користування юридичною необізнаністю громадян, залякування, щоб сплатили суму боргу в розмірі 3-5 тис.грн.

До речі вчинення виконавчого напису нотаріусом, теж вартує коштів, не менше, як 1% від суми боргу, а потім наступні витрати в обов’язковому порядку сплачується в державний бюджет України -виконавчу службу в розмірі 2 % від суми боргу, без якого не відкриється виконавче провадження ні державним, а ні приватним виконавцем.

Герард Терборх, "Женщина, пишущая письмо"

Герард Терборх, «Женщина, пишущая письмо»

Чи існує процедура повідомлення божника?

Процедури повідомлення боржника – немає, тобто він не буде повідомлений про якісь дії щодо нього взагалі, тому клієнт банку, який став боржником повинен сам

вивчити свої документи та самостійно перевірити — чи підпадають його документи під ймовірність вчинення такого напису.  А саме — ноторіальне посвідчення іпотечного договору чи договору позики, договору по розписці. 

Далі, треба уважно читати договори – як саме здійснюється стягнення — третейський суд, суд, виконавчий напис? В кредитному договорі зазначено — ви надали дозвіл кредитору на стягнення яким шляхом? Шляхом звернення на суму боргу? Чи звернення на заставне майно?

Якщо боржник сам не зможе зрозуміти усі ці речі зі своїх власних документів — треба  консультуватися з юристом — він замість нього вичитає усі нюанси та надасть висновок.

 

 Та все ж таки, чому існує така практика залякування?

Тільки від того, що люди не знають не тільки закони, а свої ж власні документи, тому це використувається «банківськими спеціалістами юридичного відділу» або ж шахраями у своїх цілях отримання прибутку, поза правовим полем.

А також незнання своїх власних документів — це шлях маніпулювання третіми особами вашим страхом та незнанням черговості дій, що за чим може бути здійснено. Тобто існує певний алгоритм в правовому полі. Також, на основі ваших власних документів треба знати — що ви дозволили кредитору своїм підписом в кредитному договорі або у договорі позики.

 

Давайте уявимо ситуацію, що до такого безтурботного позичальника прийшли і вже стукають у двері

Треба, не впускаючи в квартиру, запитати (через двері) і записати:

 1. П.І.Б. по паспорту або посвідчення
 2. посаду цієї особи — це наказ якоїсь фірми чи довіренність від якоісь фірми
 3. записуємо фірму назву+код ЕДРПО стягувача.
 4. зачитують особи, які прийшли, які повноваження цієї сособи (в наказі чи довіренності)
 5. Якщо є «Постанова про відкриття виконавчого провадження» + «Постанова про арешт майна» то ДВС повинні були надіслати ці документи рекомендованим листом
 6. Якщо боржник нічого не знає, складає акт про невідкриття дверей. Після цього, виконавець повинен направити вищезазначені документи рекомендованим листом. Боржнику. Після чого, боржник може самостійно прийти в прийомні часи до ДВС і ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження.
 7. направляє суд позов про визнання виконавчого напису, як такий, який не підлягає виконанню.
адвокат Тетяна Трайно

адвокат Тетяна Трайно

Тобто, це й перше знайомство з тим, що дійсно існує виконавчий напис та відкрите виконавче провадження.

Якщо по якому з пунктів відповіді надавати не хочуть або ж не можуть – це свідчить про незаконні дії тих, хто до вас завітав без запрошення.

Після цього іде інший алгоритм юридичних дій по оскарженню такого виконавчого напису.

Комментарии 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.